Z dniem 1 stycznia 2024 roku w Czechach weszły w życie nowelizacje Kodeksu Drogowego oraz nowy taryfikator mandatów. Te zmiany wprowadzają znacząco surowsze kary za wykroczenia drogowe, które są w niektórych przypadkach znacznie wyższe niż w Polsce.

Największe zmiany dotyczą kar za przekroczenie prędkości oraz wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle.
Nowe przepisy w Czechach przewidują, że kierowca może otrzymać mandat w wysokości nawet 25 tys. koron czeskich (około 4,5 tys. zł) za przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h w obszarze zabudowanym i o ponad 50 km/h poza nim. Dla porównania, w roku poprzednim maksymalna grzywna za takie wykroczenie wynosiła około 900 zł.
Podobnie, mandaty za zignorowanie czerwonego światła na skrzyżowaniu wzrosły z około 900 zł do około 4,5 tys. zł.
W przypadku spowodowania kolizji lub wypadku na skutek takiego zachowania, kara wzrasta do 50 tys. koron, czyli około 9 tys. zł.

Warto również zwrócić uwagę na przepisy dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu. W Czechach obowiązuje zerowa tolerancja dla alkoholu u kierowców, a mandat za jazdę pod wpływem alkoholu wynosi 25 tys. koron. Odmowa poddania się badaniu alkomatem jest traktowana jako potwierdzenie przypuszczeń policji i karana mandatem w wysokości 75 tys. koron, czyli około 13 tys. zł.
Wprowadzono również zmiany dotyczące systemu punktów karnych. Górny limit punktów karnych naliczanych za pojedyncze wykroczenie zmniejszono z 7 do 6. Przekroczenie granicy 12 punktów skutkuje utratą uprawnień do kierowania pojazdami.

Z pozytywnych zmian dla kierowców, zwiększono limity prędkości na wybranych odcinkach czeskich autostrad. Na części nowych autostrad limit prędkości podniesiono z 130 km/h do 150 km/h, jednak dotyczy to tylko wybranych fragmentów dróg z odpowiednim oznakowaniem.

Podsumowując, nowe przepisy drogowe u naszych południowych sąsiadów wprowadzają znacznie surowsze kary za wykroczenia, co może być szczególnie istotne dla osób planujących podróż do tego kraju.