Strefy Płatnego parkowania

Od 29 marca 2022 roku w Gdyni obowiązują dwie strefy płatnego parkowania:

Stefa Śródmiejska oznaczona kolorem niebieskim, do strefy tej należy Śródmieście oraz Kamienna Góra
Strefa Płatnego Parkowania żółta obejmuje Wzgórze św. Maksymiliana, Działki Leśne i część Grabówka oraz Orłowo

Strefy parkowania Gdynia

Opłaty za postój

W strefie niebieskiej postój płatny jest codziennie w godzinach 8.00-20.00 i wynosi:

5,50 zł za pierwszą godzinę
6,60 zł za drugą godzinę
7,90 zł za trzecią godzinę
5,50 zł kosztuje czwarta godzina i kolejne

Parkowanie w strefie żółtej płatne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00, opłaty dla tej strefy wynoszą:

3,90 zł za pierwszą godzinę
4,60 zł za drugą godzinę
5,50 zł za trzecią godzinę
3,90 zł kosztuje czwarta godzina i kolejne
Opłata dodatkowa za brak opłaconego parkowania na terenie Śródmiejskiej Strefy oraz Strefy Płatnego Parkowania wynosi 150 zł

Parking pod Parkiem Centralnym

W 2023 roku w Gdyni powstało nowe miejsce, w którym można zaparkować samochód. Znajduje si
ę ono pod Parkiem Centralnym przy al. Piłsudskiego, skąd blisko jest do bulwaru nadmorskiego oraz głównej ulicy – Świętojańskiej. Parking jest niestrzeżony oraz płatny całodobowo.

Opłaty za postój

Za postój pod ziemią zapłacimy mniej niż w Strefie Płatnego Parkowania

1,00 zł pierwsze pół godziny
3.50 zł drugie pół godziny
1,00 zł druga godzina postoju (za każde rozpoczęte 12 minut postoju)
1,50 zł trzecia godzina postoju (za każde rozpoczęte 12 minut postoju)
1,00 zł każda kolejna godzina postoju (za każde rozpoczęte 12 minut postoju)

Za zniszczenie lub zagubienie biletu parkingowego pobiera się opłatę za pełen okres postoju pojazdu podwyższoną o karę umowną w wysokości 100 zł. Za nieuprawniony wjazd lub opuszczenie parkingu bez dokonania opłaty naliczana jest kara umowna w wysokości 300 zł.

Parking naziemny Sea Towers

Parking znajduje się przy ul. Hryniewieckiego 10 tuż przy Skwerze Kościuszki. Do dyspozycji oferuje 100 miejsc parkingowych.

Opłaty za postój

6.00 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania
80 zł doba parkowania

Parking naziemny Kamienna Góra

Parking zlokalizowany pomiędzy ulicami Mickiewicza i Siemiradzkiego w Gdyni Kamienna Góra.
Dysponuje 160 miejscami parkingowymi.

Opłaty za postój

5.00 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania
30 zł doba parkowania.

Parking dozorowany Batory

Parking mieści się przy ul. Batorego 2, tuż za Centrum Handlowym Batory, w bliskiej odległości do Skweru Kościuszki. Parking jest czynny 24 godziny, monitorowany i oferuje 300 miejsc postojowych.

Opłaty za postój

3,00 zł za każde rozpoczęte pół godziny parkowania
70 zł doba parkowania

Bezpłatny parking blisko centrum

Do dyspozycji mieszkańców i turystów jest bezpłatny parking, który mieści się pomiędzy Polsat Plus Areną a Centrum Handlowym Riviera

Parking Riviera
Informacje i ceny na dzień 10.01.2024